Home Login 명예의 전당 잉풀아이
 
영어퀴즈왕
Logo
Community
뉴스
뉴스
지난 뉴스
우리들의 공간
Talk Talk
Friends
Event
잉풀체험수기
알림공간
공지사항
도와주세요!
 
Home > Community > 톡톡
Which season do you like best, and why?
등록
♣ 인터넷 예절을 지키며 서로를 존중합시다.       0 /1000bytes(한글 500자)                

톡톡에는 여러분 다운 이쁜 글만 올려주세요~!!

댓글이 한번에 3개 이상 올라오면 도배로 간주하여 삭제가 되니 주의해 주세요~^^

(또한 욕설과 비방, 비매너 행위도 엄중 처벌합니다.)

 
톡톡 우리들만의 공간 내가 작성한 글보기  
 
choi80(choi800)        
 2014-07-07 오후 8:48:58  
what's your name?  
 
1 댓글 1
 
choi80(choi800)        
 2014-07-07 오후 8:48:39  
i'm nickoon  
 
1 댓글 1
 
choi80(choi800)        
 2014-07-07 오후 8:48:10  
you must wear your glasses  
 
1 댓글 1
 
최지훈(kevin9)        
 2014-07-05 오후 3:08:24  
Friend Yochung Please!!!  
 
3 댓글 1
 
최지훈(kevin9)        
 2014-07-05 오후 3:08:09  
Nice to meet you~~!!!  
 
2 댓글 0
 
최지훈(kevin9)        
 2014-07-05 오후 3:07:55  
My name is kevin!!!  
 
1 댓글 0
 
최지훈(kevin9)        
 2014-07-05 오후 3:06:56  
Good afternoon!!!  
 
1 댓글 0
 
최지훈(kevin9)        
 2014-07-05 오후 3:06:44  
Hello!!!  
 
1 댓글 0
 
박지민(kidsclub113)        
 2014-06-30 오후 6:53:56  
talk talk good  
 
2 댓글 1
 
하주영(mary1575)        
 2014-06-30 오후 4:40:58  
I like summer.  
 
1 댓글 1
 
Pre  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Next